Instrukcije iz kemije i biologije

Poduka iz kemije i biologije, Zagreb

Probajte riješiti i virtualni test iz biologije i provjerite svoje znanje!

Slijedeći zadaci su zadaci za srednju školu. Provjerite znate li riješiti! 

 1. Koji postupak opisuje kulturu stanice?

A. razdvajanje staničnih dijelova centrifugiranjem

B. uzgoj stanica izvan organizma na hranidbenoj podlozi

C. ugradnja radioaktivnih izotopa u stanične molekule

D. mikroskopiranje stanica elektronskim mikroskopom

 2. Koju od navedenih bolesti uzrokuju virusi?

A. trbušni tifus

B. antraks

C. tuberkulozu

D. dječju paralizu

 3. Što će se od navedenoga događati u biljci ako je dobro osvijetljena i ima dovoljno vode?

A. porast turgora u zapornicama

B. zatvaranje puči

C. pregrijavanje listova

D. smanjenje intenziteta transpiracije

 4. Gdje se nalaze glasnice?

A. u jednjaku

B. u nosu

C. u ustima

D. u grkljanu

 5. Marija je namjerno ubrzano i duboko disala sve dok joj se nije pojavila vrtoglavica. Što se događa u njezinoj krvi?

A. javlja se acidoza

B. javlja se alkaloza

C. smanjuje se koncentracija O2

D. povećava se koncentracija CO2

 6.Sin krvne grupe  O ne može imati :

A. oca homozigota krvne grupe A i majku krvne grupe O

B. oca i majku krvne grupe B

C. oca i majku krvne grupe O

D. majku krvne grupe AB i oca krvne grupe A

E. majku heterozigota krvne grupe A i oca heterozigota krvne grupe B

F. majku krvne grupe B i oca krvne grupe O

 7. Gen veličine 180 nukleotida sadrži 36% citozina. Koliko molekula uracila sadrži njegova mRNA?

A. 20%

B. 80%

C. 36%

D. 54%

E. nije moguće izračunati

 8. Kromosomska aberacija je :

A. bolest srpaste anemije

B. Downov sindrom

C. mišićna distrofija

D. sindrom mačjeg plača

E. albinizam

 9. Poveži po jedan pojam iz lijevoga stupca sa po jednim pojmom iz desnoga:

     mutacije                  crossing over

     vezani geni               nukleoid

     introni                     Y kromosom

     bakterije                 tumori

     hemizigot                 mejoza

     polarna tijela           eukarioti

 10. U staklenki ima 14 vinskih mušica, i to: 5 mužjaka i 5 ženki crvenih očiju te 2 mužjaka i 2 ženke bijelih očiju. Svaki mužjak može se spariti s bilo kojom ženkom. Kolika je vjerojatnost da će se spariti mužjak bijelih očiju sa ženkom bijelih očiju? Kakvi će biti njihovi potomci?