Instrukcije iz kemije i biologije

Poduka iz kemije i biologije, Zagreb

Zadaci s prijemnih iz predmeta biologija

U produžetku ću navesti primjere koji su dolazili na prijemnima za različite  fakultete. Sada mogu doci i kao sastavni dio državne mature. Slobodno probajte riješiti.

1. Polisaharid koji služi kao izvanstanična građevna tvar biljaka je:

a) celuloza

b) glikogen

c) hitin

d) peptidoglikan

e) škrob

2. pH u ljudskoj krvi je:

a) 1,5

b) 7,0

c) 7,4

d) 7,8

e) 6,0

3. Koji od slijedećih znanstvenika su krivo spareni sa svojim teorijama ili eksperimentima?

a) Pasteur, L. - potvrdio je da su mikroorganizmi samonikli

b) Oparin, A. - pretpostavio je da su prve organske molekule na Zemlji nastale abiotičkom sintezom

c) Miller, S. - potvrdio je svojim pokusom abiotičku sintezu organskih molekula

d) Hömmerling, J. - jezgra određuje građu i oblik organizma

e) Avery, O.T. - molekula DNA je nositeljica nasljedne upute.

4. Enzim DNA polimeraza sudjeluje u

a) razgradnji DNA

b) procesu prepisivanja

c) procesu prevođenja

d) replikaciji DNA

e) sintezi proteina

5. U stadiju metafaze

a) razgrađuje se jezgrina ovojnica

b) razdvajaju se kromosomi

c) kromosomi dosežu najviši stupanj sažimanja

d) formiraju se niti diobenog vretena

e) izgrađuje se stanična stijenka

6. Tilakoidi su građevni dijelovi u:

a) jezgri

b) mitohondrijima

c) jezgri

d) staničnoj stijenci

e) plastidima

7. Bakterije koje izazivaju vrenje uz prisutnost kisika zovu se:

a) anaerobne bakterije

b) dušikove bakterije

c) dušične bakterije

d) aerobne bakterije

e)saprofitske bakterije

8. Protisti su skupina nižih organizama u koje se ubrajaju:

a) bakterije i modrozelene alge

b) bičaši i zelene alge

c) alge kremenjašice

d) smeđe i crvene alge

e) gljive

9. Jaje osigurava:

a) hranjive tvari za početni razvitak embrija

b) zaštitne omotače

c) upravljačke molekule

d) uređaj koji omogućuje uspješnu oplodnju samo s jednim spermijem

e) svi su odgovori točni

10. Za organizme koji iskorištavanjem svjetlosne energije sami stvaraju hranu kaže se da su:

a) heterotrofni

b) poluatotrofni

c) kemosintetski

d) saprofitni

e) autotrofni

11. Ribosomi su tvorevine koje:

a) sadrže RNA koja nastaje na glasničkoj RNA

b) su izgrađene od dvije različito velike podjedinice

c) su jednake kod eukariota i prokariota

d) su multienzimski komleksi koji se umnažaju diobom

e) učestvuju u sintezi transportne RNA

12. Areal je:

a) svaka ploha na zemljinoj površini okružena brdima

b) područje na kojem obitava određena svojta

c) najmanja površina na kojoj živi određena svojta

d) svako područje koje predstavlja zaokruženu zemljopisnu cjelinu

e) područje na kojem živi više sličnih vrsta

13. Končasta i šuplja stabljika u trava se zove:

a) batavo

b) stablo

c) šašljika

d) stabljak

e) vlat

14. Virusi se izvan stanice razmnožavaju:

a) spolno

b) nespolno

c) cijepanjem

d) pupanjem

e) ne razmnožavaju se

15. Bakteriofagi su:

a) vrsta autotrofnih bakterija

b) vrsta modrozelenih alga

c) vrsta nitrifikacijskih bakterija

d) vrsta virusa

e)vrsta heterotrofnih bakterija

16. Dvosupnice su skupina biljaka kojoj pripadaju:

a) kritosjemenjačama

b) golosjemenjačama

c) papratnjačama

d) mahovnjačama

e) lišajima

17. Mitohondriji su stanični organeli u eukariotskim organizmima u kojima se:

a) odvija fotosinteza

b) odvija kemosinteza

c) oslobađa energija potrebna za životne procese

d) sintetizira škrob

e) odvija klorofilna asimilacija

18. Lišaji su biljni organizmi od kojih svaki pojedinačno predstavlja:

a) jedan jedinstveni organizam građen od nekoliko vrsta jednostaničnih alga

b) jedan jedinstveni organizam sastavljen od nekoliko vrsta gljiva

c) simbiontski organizam stastavljen od alga i gljiva

d) nakupinu od nekoliko vrsta različitih gljiva

e) nakupinu od nekoliko vrsta različitih alga

19. Nasljedna tvar živih organizama pohranjena je u:

a) staničnoj citoplazmi

b) mitohondrijima

c) staničnoj jezgri

d) endoplazmatskom retikulumu

e) Golgijevom tijelu

20. U metafazi mitoze kromosomi:

a) razasuti su po cijeloj stanici

b) nisu građeni od sestrinskih kromatida

c) počinju seoblikovati

d) putuju prema polovima

e) u središtu su stanice

21. Askusi su:

a) nakupine sporangija papratnjača

b) mješinice narančaste zdjeličarke

c) spore mahovina

d) nosioci spora stapčarki

e) ništa od navedenog nije točno.

22. U ljekovite biljke ne ubrajamo:

a) kamilicu

b) kadulju

c) majčinu dušicu

d) rusomaču

e) koprivu.


23. Celulozne opne imaju:

a) hife sivih plijesni

b) peronospora vinove loze i njezini srodnici

c) zelene plijesni

d) mješinarke

e) stapčarke.

23.  Češer golosjemenjača:

a) je ženski cvijet

b) je muški cvijet

c) nosi prašnike

d) sadrži mikrosporangije

e) ništa od navedenog nije točno.


24. Ulogu korijena kod mahovina vrši:

a) protonema

b) hifa

c) rizom

d) rizoid

e) grebenica.

25. Prve kopnene zelene biljke bile su:

a) mahovine

b) psilofiti

c) pteridosperme

d) lišaji

e) papratnjače

26. Reliktni endem je:

a) krški runolist

b) degenija

c) ilirska perunika

d) dubrovačka zečina

e) hrvatska sibireja

27. Enzimi:

a) djeluju kao hormoni

b) su dijelovi molekule vitamina

c) se u stanicama nalaze u kristalnom stanju

d) mogu djelovati samo u stanici

e)ubrzavaju kemijske reakcije u stanici.

28. Ako se biljna stanica nalazi u hipertoničnoj otopini, dolazi do:

a) osmoze

b) plazmolize

c) dijalize

d) deplazmolize

e) difuzije

29. Samoumnažajući organeli su:

a) jezgra

b) ribosomi

c) liziosomi

d) mitohondriji

e) ribosomi.

30. ATP:

a) je sudionik u sintezi nukleinskih kiselina

b) ima energetski nestabilne veze

c) nastaje fosforilacijom

d) oslobađa energiju hidrolizom

e) sve su tvrdnje točne.